News

Giới thiệu các loại diều Khí động học

Giới thiệu các loại diều Khí động học

Diều mềm (Soft kite)Diều mềm là loại diều không có khung cứng, mà thay vào đó, chúng sử dụng khí để giữ hình dạng. Những chiếc diều này thường được...

Giới thiệu các loại diều Khí động học

Diều mềm (Soft kite)Diều mềm là loại diều không có khung cứng, mà thay vào đó, chúng sử dụng khí để giữ hình dạng. Những chiếc diều này thường được...