Diều 3D Led

Diều Khí Động học

1 trong số 6

Diều Pilot

Delta/3D & Khác

  • Giới thiệu các loại diều Khí động học

    Giới thiệu các loại diều Khí động học

    Diều mềm (Soft kite)Diều mềm là loại diều không có khung cứng, mà thay vào đó, chúng sử dụng khí để giữ hình dạng. Những chiếc diều này thường được...

    Giới thiệu các loại diều Khí động học

    Diều mềm (Soft kite)Diều mềm là loại diều không có khung cứng, mà thay vào đó, chúng sử dụng khí để giữ hình dạng. Những chiếc diều này thường được...

1 trong số 3